دانلود آهنگ hello


I've been alone with you inside my mind

در ذهنم من و تو تنها بودیم

And in my dreams I've kissed your lips a thousand times

و در خیالاتم لبهات رو هزاران بار بوسیدم

I sometimes see you pass outside my door 

گاهی وقتها می بینم که از جلوی در خونم رد می شی

Hello, is it me you're looking for?

سلام، دنبال من می گشتی؟

I can see it in your eyes

می تونم اینو تو چشمات ببینم

I can see it in your smile

 میتونم اینو تو لبخندت ببینم

You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide

تو همونی که همیشه می خواستم، آغوشم رو برات باز کردم


'Cause you know just what to say

چون می دونی چی بگی

And you know just what to do

و می دونی که چیکار کنی

And I want to tell you so much, I love you ...

و من میخوام بهت بگم. . . عاشقت هستم

I long to see the sunlight in your hair

 منتظر می مونم که طلوع آفتاب رو در موهات ببینم

And tell you time and time again how much I care

و بارها و بارها بهت بگم که چقدر برام مهم هستی

Sometimes I feel my heart will overflow

گاهی احساس می کنم که قلبم لبریز خواهد شد

Hello, I've just got to let you know

سلام، میخواستم که بدونی

'Cause I wonder where you are

چون نمی دونم کجایی

And I wonder what you do

و تو این فکرم که داری چیکار می کنی؟

Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?

آیا اونجا احساس تنهایی می کنی، یا کسی عاشقت شده !

Tell me how to win your heart

بهم بگو چطور می تونم قلبت رو بدست بیارم

For I haven't got a clue

چون دیگه کاری به ذهنم نمی رسه

But let me start by saying, I love you...

ولی بذار با این جمله شروع کنم که. . . عاشقت هستم

 Hello, is it me you're looking for?

سلام، دنبال من می گشتی؟

'Cause I wonder where you are

چون نمی دونم کجایی

And I wonder what you do

و تو این فکرم که داری چیکار می کنی؟

Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?

آیا اونجا احساس تنهایی می کنی، یا کسی عاشقت شده !

Tell me how to win your heart

بهم بگو چطور می تونم قلبت رو بدست بیارم

For I haven't got a clue

چون دیگه کاری به ذهنم نمی رسه

But let me start by saying, I love you...

ولی بذار با این جمله شروع کنم که. . . عاشقت هستم


+ نوشته شده در  جمعه 23 اردیبهشت1390ساعت 14:40  توسط مینا  |